FDH Hydro-Flow Piaskowanie

Piaskowanie elewacji i cegły

Wszystkie budynki, pomniki, poddawane są niszczącemu działaniu czasu i czynników środowiska. W efekcie ich działania na powierzchni tworzą się szpecące osady. Pierwszym krokiem działań naprawczych jest oczyszczenie powierzchni. Służy do tego celu wiele różnorodnych technologii, metod i urządzeń. Jedną z najbardziej uniwersalnych i skutecznych technologii jest piaskowanie strumieniowo-ścierne oraz piaskowanie w osłonie wodnej zwanej tzw. hydropiaskowaniem.

© HYDRO-FLOW - Szczecinek