FDH Hydro-Flow Metalizacja natryskowa

Cynkowanie metodą metalizacji natryskowej

Metoda ta znajduje coraz więcej zwolennikówm na całym Świecie,do długoterminowej ochrony powierzchni stalowych przed ekstremalnymi warunkami wody morskiej, wysokiej temperatury,waruków atmosferycznych  i korozyjnych środowisk chemicznych.
Cynkowanie natryskowe polega na roztopieniu materiału np. cynku w łuku elektrycznym lub naniesieniu strugą gazu na odpowiednio oczyszczoną i przygotowana powierzchnię.
Jako uzupełnienie powłoki cynkowej stosuje się dodatkową powłokę malarską w tzw. układzie Duplex. Zapewnia to trwałość powłoki w środowisku obojętnym dochodzącą do 30-50 lat.


Metalizacja elementów odbywa się  zarówno w siedzibie firmy FDH Hydro - Flow jak i bezpośrednio u klienta z wykorzystaniem mobilnej metalizarki.

© HYDRO-FLOW - Szczecinek